For Komatsu Wheel loaders New WA420 WA600-3 WA800-3 W380 Solenoid valve 561-15-47210

For Komatsu Wheel loaders WA420 WA600-3 WA800-3 W380 Solenoid valve 561-15-47210

For Komatsu Wheel loaders WA420 WA600-3 WA800-3 W380 Solenoid valve 561-15-47210

Part Name : KomatsuSolenoid Valve

Part Number : 561-15-47210

Application : Komatsu WA500 WA800-1 WA800-2 Wheel Loader

Applications:
Komatsu Excavator PC130-7 PC200-7 PC210-7 PC220-7

See Details:
WA800-3E0 S/N 70030-UP

WA900-3E0 S/N 60078-UP
WA900-3E0 S/N 60078-UP (For KAL)
GD825A-2 S/N 11001-UP
GD825A-2 S/N 11001-UP
GD805A-1 S/N 10002-UP
HD325-5 S/N 2001-UP
HD325-5 S/N 2001-UP
HD465-3 S/N 2001-UP
HD465-3 S/N 2001-UP
HD785-1L S/N 1101-UP
HD785-2 S/N 1501-UP
HD785-2 S/N 1501-UP
HD785-1L S/N 1101-UP (Large Size Tire Installed)
HD785-1 S/N 1002-UP (Small Size Tire Installed)
WA400-1 S/N 10001-UP
WA350-1 S/N 10001-UP
WA420-1 S/N 10001-UP
WA470-1 S/N 10001-UP
WA600-3 S/N 50001-UP
WA600-3D S/N 50001-UP (TBG Spec.)
WA600-1 S/N 10001-UP
WA600-1 S/N 10001-UP (Overseas Version)
WA500-1 S/N 10001-UP (Overseas Version)
WA500-1 S/N 10001-UP
WA800-1-13 S/N 10001-UP
WA800-1 S/N 10001-UP
WA800-3E0 S/N 70001-70029 (TIER 2, For North America)
WA700-3 S/N 50001-UP (KA Spec.)
WA700-3 S/N 50001-UP
WA700-3 S/N 50001-UP
WA700-1 S/N 10001-UP
WA600-3 S/N 50001-UP
WA700-1 S/N 10001-UP (Overseas Version)
WA700-3 S/N 50001-UP (TBG Spec.)
WA900L-3 S/N 52001-UP
WA900-3 S/N 50001-UP
WA900-3E0 S/N 60001-60077 (TIER 2)
WA900-3 S/N 50001-UP
WA900-1 S/N 10001-UP
WA900-1 S/N 10001-UP
WA800L-3 S/N 52001-UP
WA900-3E0 S/N 60001-60077 (TIER 2, For North America)
WA800-3E0 S/N 70001-70029 (TIER 2)
WA800-3 S/N 50001-UP
WA800-1-A S/N 10001-UP
WA800-3 S/N 50001-UP
WD900-3 S/N 50001-UP
WD600-3 S/N 50001-UP
WD600-1 S/N 10001-UP
WA800-2 S/N 10001-UP
WA800-1 S/N 10001-UP
WF650T-3 S/N 50001-UP
WF600T-1 S/N 10001-UP
WF600T-1 S/N 10001-UP
WF450T-1A S/N 10001-UP
WF450T-1 S/N 10001-UP
568 S/N U007001-UP
558 S/N U006027-UP
558 S/N U006001-U006026
WA700-1L S/N A20001-UP
WA900-3LC S/N A50001-UP
WA900-1LC A20008-UP
WA900-1L S/N A20001-A20007
WA800-3LC S/N A50001-UP
WA800-2LC S/N A20020-UP
WA800-2L S/N A20001-A20019
WA600-3LK S/N A53001-UP
WA700-3L S/N A50001-UP
WA600-1L S/N A10391-UP
WA600-3 S/N A52001-UP
WA600-1LE S/N A51001-Up
WA600-1LC S/N A50001-UP
WA500-1L S/N A20854-UP
WA500-1LE S/N A61001-Up
WA500-1LC S/N A60001-UP

 
BrandFor KOMATSU
ApplicationWA420,WA600-3,WA800-3,W380
OEM NO.561-15-47210

 

Additional information

Weight1.22 kg